Avís legal

OBJECTE
El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.femciutat.cat, del qual és titular FEM CIUTAT SCCL.
La navegació pel lloc web de FEM CIUTAT SCCL li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de FEM CIUTAT SCCL, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per tot això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant de FEM CIUTAT SCCL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent FEM CIUTAT SCCL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1. IDENTIFICACIÓ
FEM CIUTAT SCCL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

2. COMUNICACIONS
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FEM CIUTAT SCCL es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, FEM CIUTAT SCCL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FEM CIUTAT SCCL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis d’FEM CIUTAT SCCL i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FEM CIUTAT SCCL, sense que es puguin entendre cedides a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FEM CIUTAT SCCL, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre FEM CIUTAT SCCL i el propietari del lloc web amb el que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de FEM CIUTAT SCCL dels seus continguts o serveis.
FEM CIUTAT SCCL no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
FEM CIUTAT SCCL exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

Així mateix, FEM CIUTAT SCCL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FEM CIUTAT SCCL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. FEM CIUTAT SCCL no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a FEM CIUTAT SCCL identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable FEM CIUTAT SCCL. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
S’entendrà que l’usuari ha donat el consentiment al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de gestió comercial d’informar a l’usuari sobre els productes o serveis que FEM CIUTAT SCCL comercialitzi ara o en un futur, si envia degudament emplenat qualsevol dels formularis que avui o més endavant es puguin incloure en la web  de FEM CIUTAT SCCL.
FEM CIUTAT SCCL garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals que hagin estat facilitades.
L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a aquest efecte al domicili següent: FEM CIUTAT SCCL, situat en C/ ALMOGAVERS, 201-LOCAL, 08018 BARCELONA  identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que es vol exercir.
FEM CIUTAT SCCL adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, FEM CIUTAT SCCL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les galetes que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.
La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.